Dây chuyền sản xuất

Máy kiểm tra ATE 03

Máy kiểm tra EMI

Người kiểm tra CNTT-TT

Hàn sóng

Máy siêu âm

Nhiệt độ cao và thấp

Máy đo điện áp cao

Phòng người già

Máy kiểm tra sét đánh

Máy khắc laser

Giao thông vận tải mô phỏng ...

Máy hiện sóng

Đúc phun dây ...

Máy thử đá

Dây chuyền sản xuất 01

Dây chuyền sản xuất 02

Dây chuyền sản xuất 03

Dây chuyền sản xuất 04