Văn hoá

zGZAdC4WNS_small

Công ty cổ phần

Thực dụng, dám nghĩ dám làm, đổi mới, chiến thắng mà không kiêu ngạo, thất bại mà không nản lòng, luôn tiến về phía trước trước khi đạt được mục tiêu.

Nguyên tắc làm việc

Giữ vững đôi chân trên mặt đất, tìm kiếm mục tiêu, tránh xa cám dỗ, làm những gì có thể trong thực tế, làm những việc có trách nhiệm và làm những việc có lợi cho xã hội.

Những giá trị cốt lõi

Lồng ghép các mục tiêu cá nhân của nhân viên vào kế hoạch phát triển dài hạn của công ty, phướng tới con người và đạt được sự phát triển hài hòa giữa con người và công ty.

Phong cách làm việc

nghiêm túc và tự động viên, có thể làm việc và sinh sống đồng thời. Thiết lập cho nhân viên ý thức về danh dự và sứ mệnh. Nghiêm khắc và kỷ luật, và khoan dung với những người khác

ec3035a58d685f0a931062dc5fc6d7ca